GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Ấp 1 - Xã Tân Tây - Huyện Gò Công Đông - Tỉnh Tiền Giang

Email : c1tantay2gocongdong.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733840171